آموزش تصویری اصول طراحی کامپایلر به زبان فارسی

آموزش کاملا فارسی

 

به صورت مالتی مدیا

 

آموزش به صورت مفهومی

 

همراه با حل تمرین و مثال های گوناگون

 

مناسب برای تمامی دانشجویان

 

با ما استاد را به خانه بیاورید !

 

کیفیت مناسب صدا و تصویر

 

فصل اول: بررسی مقدماتی کامپایلر

۱-۱- مقدمه

۱-۲- روش‌های ترجمه و اجرای برنامه سطح بالا

۱-۲-۱- استفاده از مفسر

۱-۲-۲- استفاده از کامپایلر

۱-۳- ساختار محیط‌های برنامه‌نویسی

۱-۴- ساختار کامپایلر

۱-۴-۱- تحلیل‌گر لغوی

۱-۴-۲- تحلیل‌گر نحوی

۱-۴-۳- تحلیل‌گر معنایی

۱-۴-۴- تولیدکننده کد میانی

۱-۴-۵- بهینه‌سازی کد میانی

۱-۴-۶- تولیدکننده کد نهایی

۱-۴-۷- بهینه‌سازی کد نهایی

۱-۴-۸- جدول نمادها

۱-۴-۹- خطاپرداز

۱-۵- بخش بندی کامپایلر

۱-۶- برخی از انواع کامپایلرها

۱-۷- برگردان

تمرینات فصل اول

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل دوم: تحلیل لغوی

۲-۱- نحوه تعامل تجزیه‌گر و اسکنر

۲-۲- شرح عملکرد اسکنر

۲-۳- افزایش سرعت اسکنر با استفاده از میان‌گیر

۲-۴- زبان‌ها

۲-۴-۱- تعاریف اولیه

۲-۴-۲- انواع زبان‌ها

۲-۴-۳- گرامرها و انواع آن

۲-۴-۴- زبان‌های منظم

۲-۵- روش‌های طراحی و ساخت اسکنر

۲-۵-۱- پیاده‌سازی دستی برنامه اسکنر

۲-۵-۲- تولید خودکار برنامه اسکنر با استفاده از ابزار

۲-۶- پیچیدگی زمانی اسکنر

تمرینات فصل دوم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

قیمت فقط ۱۷۵۰۰ تومان

uc_739

ابتدا محصول را درب منزل دریافت کنید و سپس هزینه آن را به مامور پست بپردازید.

 

فصل سوم: تحلیل نحوی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- گرامرهای مستقل از متن

۳-۲-۱- اشتقاق

۳-۲-۲- درخت تجزیه

۳-۲-۳- گرامرهای مبهم

۳-۳- انواع روش‌های تجزیه

۳-۴- تجزیه بالا به پایین

۳-۴-۱- تجزیه‌گر بازگشتی پیشگو

۳-۴-۱-۱- برخورد دقیق با قواعد پوچ

۳-۴-۲- مشکل بازگشتی چپ در تجزیه‌گرهای بالا به پایین

۳-۴-۳- فاکتورگیری چپ

۳-۴-۴- محاسبه توابع first و follow

۳-۴-۵- گرامرهای LL(1)

۳-۴-۶- تجزیه‌گر غیر بازگشتی پیشگو (LL(1))

۳-۴-۶-۱- روش ساخت جدول تجزیه LL(1)

۳-۴-۶-۲- الگوریتم تجزیه غیر بازگشتی پیشگو (LL(1))

۳-۵- رفع خطای نحوی

۳-۵-۱- استفاده از رفع خطای panic mode در تجزیه گر LL(1)

۳-۵-۲- استفاده از رفع خطای level phrase در تجزیه‌گر LL(1)

۳-۶- زبان‌ها و گرامرهای LL(k)

تمرینات فصل سوم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل چهارم: تجزیه پایین به بالا

۴-۱- مقدمه

تداخل‌ها در تجزیه‌گرهای پایین به بالا

تداخل انتقال-کاهش (s/r)

تداخل کاهش-کاهش (r/r)

۴-۲- تجزیه تقدم عملگر

ساختار تجزیه‌گر تقدم عملگر

۴-۲-۱- ساخت جدول تجزیه تقدم عملگر

ساخت جدول به صورت استدلالی

ساخت جدول با استفاده از توابع firstterm و lastterm

تعریف تابع firstterm

تعریف تابع lastterm

۴-۲-۲- الگوریتم تجزیه تقدم عملگر

۴-۲-۳- کاهش حافظه مصرفی با استفاده از توابع f و g

۴-۲-۴- معایب روش تجزیه تقدم عملگر

۴-۲-۵- رفع خطا در روش تجزیه تقدم عملگر

۴-۳- تجزیه تقدم ساده

۴-۳-۱- ساخت جدول تجزیه تقدم ساده

تعریف تابع head

تعریف تابع tail

۴-۳-۲- الگوریتم تجزیه تقدم ساده

۴-۳-۳- مشکلات بازگشتی چپ و راست در روش تجزیه تقدم ساده

۴-۴- تجزیه‌گر LR

ساختار کلی تجزیه‌گرهای LR

تعریف پیکربندی

۴-۴-۱- الگوریتم تجزیه LR(1)

۴-۴-۲- تشخیص دستگیره‌ها در تجزیه‌گرهای LR

۴-۴-۳- ساخت جدول تجزیه SLR(1)

تعریف تابع بستار

رسم نمودار انتقال SLR(1)

ساخت جدول تجزیه SLR(1) از روی نمودار انتقال SLR(1)

تعریف قلم هسته‌ای

۴-۴-۴- گرامرهای LR(0) و نحوه ساخت جدول تجزیه (۰)RL

۴-۴-۵- ساخت جدول تجزیه CLR(1)

تعریف تابع بستار

رسم نمودار انتقال CLR(1)

ساخت جدول تجزیه CLR(1) از روی نمودار انتقال CLR(1)

۴-۴-۶- ساخت جدول تجزیه LALR(1)

۴-۵- مزیت استفاده از گرامرهای مبهم در روش تجزیه LR

۴-۶- رابطه بین گرامرها و زبان‌های LL(k) و (k)LR

۴-۷- رفع خطای نحوی در تجزیه‌گرهای LR

روش رفع خطای panic mode

روش اصلاح خطای phrase level

۴-۸- تولید خودکار تجزیه‌گر با استفاده از ابزار

نحوه برخورد YACC با گرامرهای مبهم

تمرینات فصل چهارم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل پنجم: محیط زمان اجرا و مدیریت حافظه

۵-۱- مقدمه

۵-۲- سازمان حافظه

۵-۳- استراتژی‌های تخصیص حافظه

۵-۳-۱- تخصیص حافظه به صورت ایستا

۵-۳-۲- تخصیص حافظه به صورت پشته‌ای

رکورد فعالیت

۵-۳-۲-۱- دنباله فراخوانی و دنباله بازگشت

۵-۳-۲-۲- داده‌های با طول متغیر روی پشته

۵-۳-۲-۳- دستیابی به داده‌های غیر محلی روی پشته

۵-۳-۳- تخصیص حافظه به روش heap

۵-۳-۳-۱- تخصیص حافظه heap با اندازه ثابت

۵-۳-۳-۲- تخصیص حافظه heap با اندازه متغیر

تمرینات فصل پنجم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل ششم: تحلیل معنایی و ترجمه مبتنی بر نحو

۶-۱- مقدمه

۶-۲- گرامر خصیصه

۶-۲-۱- خصیصه ساختگی

۶-۲-۲- خصیصه موروثی

۶-۳- ترجمه مبتنی بر نحو

۶-۳-۱- تعریف مبتنی بر نحو

۶-۳-۳-۱ تعریف L-attributed

۶-۳-۲- طرح ترجمه مبتنی بر نحو

۶-۳-۲-۱- نحوه تبدیل تعریف مبتنی بر نحو به طرح ترجمه

۶-۳-۲-۲- پیاده‌سازی طرح ترجمه به کمک تجزیه‌گر بالا به پایین

حذف بازگشتی چپ از یک طرح ترجمه

۶-۳-۲-۳-  پیاده‌سازی طرح ترجمه به کمک تجزیه‌گر پایین به بالا

حذف کنش‌های مفهومی بین نمادهای سمت راست قواعد گرامر

ترجمه با خصیصه‌های موروثی

تمرینات فصل ششم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل هفتم: تولید کد میانی

۷-۱- مقدمه

۷-۲- تولید کد بالا به پایین

۷-۲-۱- تولید کد ساختارهای شرطی

۷-۲-۲- تولید کد ساختارهای تکرار

۷-۲-۳- تولید دستورات پرش با مقصد یکسان

۷-۳- تولید کد پایین به بالا

تمرینات فصل هفتم

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

فصل هشتم: بهینه‌سازی کد

۸-۱- مقدمه

۸-۲- تبدیلات بهینه‌سازی

۸-۳- گراف جریان کنترل

۸-۴- نمایش DAG بلوک‌های پایه

۸-۴-۱- پیدا کردن زیرعبارت‌های مشترک محلی

۸-۴-۲- حذف کد مرده

۸-۴-۳- استفاده از همانی‌های جبری

۸-۵- بهینه‌سازی حلقه‌ها

۸-۶- اثر تبدیلات بهینه‌سازی

تمرینات فصل هشتم

 

این فیلم آموزشی برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ، موسسات آموزش عالی و رشته های مهندسی کامپیوتر ، مهندسی برق ، مهندسی عمران و  تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را در چارت تحصیلی خود دارند ، قابل استفاده می باشد.

درباره‌ی

همچنین ببینید

بررسی چند ماشین اصلاح از برند معروف وال

اغلب آقایان ترجیح می دهند که هنگام خرید ماشین اصلاح، کمی وقت بگذارند ولی در …

یک نظر

  1. سلام
    فیلم آموزشی درس اصول طراحی کامپایلر همان فیلم مریوط به دکتر خلیلیان دانشگاه خواجه نصیر طوسی است یا یه فیلم دیگر است اگه فیلم دیگه است میشه در مورد قیمتش به توافق رسید یعنی توافقی خرید آخه ۱۷۵۰۰ تومان قیمت عظیمی هستش!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عطر و ادکلن ارشاکو