پکیج آموزش طراحی وب سایت به زبان فارسی

تمامی فصول : ۲۴ فصل

سطح : مقدماتی – متوسطه – پیشرفته

زبان : فارسی

 

آموزش های این مجموعه :

فصل اول :

 • درس ۱ : اینترنت وب و HTML
 • درس ۲: لزوم رعایت استانداردها
 • درس ۳ : XHTMLو HTML
 • درس ۴: عناصر سازنده
 • درس ۵: محتویات متنی
 • درس ۶: لینک ها تصاویر و محتویات دیگر
 • درس ۷: نام های فایل ها
 • درس ۸ : URL
 • درس ۹ : XHTMLدر مقابل HTML
 • درس ۱۰ : نسخه ها حالت ها و Doctype ها

فصل دوم :

 • درس ۱۱ : نمایش پیش فرض XHTMLو HTML
 • درس ۱۲ : افزودن CSS و خصوصیات Style
 • درس ۱۳: طراحی سایت موردنظر
 • درس ۱۴: ساختن یک صفحه وب
 • درس ۱۵: ذخیره کردن صفحات وب
 • درس ۱۶: مشخص کردن یک صفحه پیش فرض
 • درس ۱۷: ویرایش صفحات وب
 • درس ۱۸: سازماندهی فایل ها
 • درس ۱۹: مشاهده صفحات وب در یک مرورگر
 • درس ۲۰: الهام گرفتن از کارهای دیگران

فصل سوم :

 • درس ۲۱: آغاز کردن یک صفحه وب
 • درس ۲۲: ساختن شالوده صفحه
 • درس ۲۳ : اعلان روش Encoding
 • درس ۲۴: ساختن عنوان صفحه
 • درس ۲۵ : ساختن Headerها
 • درس ۲۶: ایجاد یک پاراگراف جدید
 • درس ۲۷: نامگذاری المان ها
 • درس ۲۸: تقسیم کردن یک صفحه یه بخش های مختلف
 • درس ۲۹: ایجاد یک خط جدید
 • درس ۳۰: افزودن توضیحات

فصل چهارم :

 • درس ۳۱ : نمایش Tool Tip ها برای المان
 • درس ۳۲: فرمت کردن متن
 • درس ۳۳ : نوشتن متن به صورت Ltalicو Bold
 • درس ۳۴: تغییر دادن اندازه متن
 • درس ۳۵: استفاده از یک فونت
 • درس ۳۶: متن های از پیش فرض شده
 • درس ۳۷: نمایش نقل قول ها
 • درس ۳۸ : ساختن Superscrip و Subscript
 • درس ۳۹: مشخص کردن متن های تغییر یافته
 • درس ۴۰: نمایش کلمات اختصاری

فصل پنجم :

 • درس ۴۱: نکاتی در مورد تصاویر وب
 • درس ۴۲ : دستور Save For Web
 • درس ۴۳: کوچک کردن تصاویر
 • درس ۴۴ : ایجاد شفافیت
 • درس ۴۵ : استفاده از رنگ Browser Safe
 • درس ۴۶ : کاهش تعداد رنگ ها
 • درس ۴۷ : نمایش تصاویر به صورت مرحله ای
 • درس ۴۸ : استفاده از Blurring برای بهبود فشرده سازی
 • درس ۴۹ : قرار دادن تصاویر در یک صفحه
 • درس ۵۰ : استفاده از متن جایگزین

فصل ششم :

 • درس ۵۱ : تعیین اندازه تصویر برای نمایش سریعتر
 • درس ۵۲ : تغییر دادن ابعاد یک تصویر
 • درس ۵۳ : پیوند زدن Thumbnail
 • درس ۵۴ : تعیین موقعیت تصاویر
 • درس ۵۵ : جلوگیری از شکسته شدن المان ها
 • درس ۵۶ : افزایش فضای خالی اطراف یک تصویر
 • درس ۵۷ : تراز کردن تصاویر
 • درس ۵۸ : افزودن خطوط افقی
 • درس ۵۹ : ایجاد لینک به صفحه دیگر
 • درس ۶۰ : ساختن Anchorها

فصل هفتم :

 • درس ۶۱ : نمایش صفحه مقصد لینک ها در یک صفحه خاص
 • درس ۶۲ : تنظیم هدف پیش فرض
 • درس ۶۳ : ساختن انواع لینک ها
 • درس۶۴ : ساختن کلید های میانبر
 • درس ۶۵ : تنظیم Tab Order
 • درس ۶۶ : استفاده از تصاویر برای لینک ها
 • درس ۶۷ : تقسیم کردن یک تصویر به مناطق حساس
 • درس ۶۸ : ساختن StyleSheet خارجی
 • درس ۶۹ : پیوند زدن های StyleSheet خارجی
 • درس ۷۰ : انتخاب یک خانواده فونت

فصل هشتم :

 • درس ۷۱ : گنجاندن فونت ها در یک صفحه
 • درس ۷۲ : نوشتن متن به صورت Italic
 • درس ۷۳ : نوشتن متن به صورت Bold
 • درس ۷۴ : تنظیم اندازه فونت
 • درس ۷۵ : تنظیم فاصله بین خطوط پاراگراف

فصل نهم :

 • درس ۷۶ : تنظیم تمام خصوصیات فونت در یک مرحله
 • درس ۷۷ : تعیین رنگ متن
 • درس ۷۸ : تغییر دادن پس زمینه
 • درس ۷۹ : تنظیم فاصله بین کلمات
 • درس ۸۰ : ایجاد تو رفتگی
 • درس ۸۱ : تراز کردن متن
 • درس ۸۲ : تعیین بزرگی و کوچکی حروف
 • درس ۸۳ : ساختن لیست ها
 • درس ۸۴ : انتخاب بولت ها
 • درس ۸۵ : انتخاب شماره اولین آیتم لیست

فصل دهم :

 • درس ۸۶ : استفاده از علائم سفارشی
 • درس ۸۷ : کنترل مقدار تو رفتگی علائم
 • درس ۸۸ : تنظیم تمامی ویژگی های لیست در یک مرحله
 • درس ۸۹ : ساخت لیست های توضیحی
 • درس ۹۰ : تعیین Style لیست های تودرتو
 • درس ۹۱ : تعیین طرح جدول
 • درس ۹۲ : ساختن یک جدول ساده
 • درس ۹۳ : افزودن یک کادر
 • درس ۹۴ : تنظیم پهنای جدول
 • درس ۹۵ : قرار دادن جدول در مرکز صفحه

فصل یازدهم :

 • درس ۹۶ : قرار دادن متن در اطراف یک جدول
 • درس ۹۷ : ترکیب کردن جدول ها
 • درس ۹۸ : تراز کردن محتویات یک خانه
 • درس ۹۹ : تغییر دادن رنگ پس زمینه
 • درس ۱۰۰ : تعیین فاصله بین خانه ها
 • درس ۱۰۱ : گسترش یک خانه در طول دو ستون
 • درس ۱۰۲ : گسترش یک خانه در طول دو سطر
 • درس ۱۰۳ : تقسیم جدول به گروه های ستونی
 • درس ۱۰۴ : تقسیم جدول به گروه های افقی
 • درس ۱۰۵ : تعیین کادرس

 

قیمت فقط ۱۲۰۰۰تومان

 

http://elikan.ir/upload/uc_739.png

 

ابتدا محصول را درب منزل دریافت کنید و سپس هزینه آن را به مامور پست بپردازید.

 

 

فصل دوازدهم :

 • درس ۱۰۶ : ساختن یک فریم ساده
 • درس ۱۰۷ : ساختن فریم ها
 • درس ۱۰۸ : ترکیب کردن فریم ها
 • درس ۱۰۹ : ساختن یک فریم lnlin
 • درس ۱۱۰ : تنظیم حاشیه های یک فریم
 • درس ۱۱۱ : نمایش یا مخفی کردن نوار پیمایش
 • درس ۱۱۲ : تنظیم رنگ کادرها
 • درس ۱۱۳ : تنظیم اندازه کادرها
 • درس ۱۱۴ : جلوگیری از تغییر اندازه ی فریم ها توسط کاربر
 • درس ۱۱۵ : اصول کلی
 • درس ۱۱۶ : اهداف عمومی
 • درس ۱۱۷ : نکات قابل توجه
 • درس ۱۱۸ : بازارهای هدف

فصل سیزدهم :

 • درس ۱۱۹ : کالاها و خدمات
 • درس ۱۲۰ : استفاده از ایده های سایت رقیب
 • درس ۱۲۱ : قالب بندی طبقاتی سایت وب
 • درس ۱۲۲ : طرح ریزی جزئیات سایت وب
 • درس ۱۲۳ : ملاحظات محتوا
 • درس ۱۲۴ : ملاحظات متن
 • درس ۱۲۵ : ملاحظات رنگ
 • درس ۱۲۶ : ملاحظات پیمایش
 • درس ۱۲۷ : ملاحظات گرافیک
 • درس ۱۲۸ : ملاحظات دیداری
 • درس ۱۲۹ : افزایش بازدید های مکرر
 • درس ۱۳۰ : جذب مشتریان با رقابت ها و مسابقات

فصل چهاردهم :

 • درس ۱۳۱ : ایجاد لینک های مفید در سایت
 • درس ۱۳۲ : سرمایه گذاری در جلسات گپ
 • درس ۱۳۳ : ارائه رهنمودهای روزانه
 • درس ۱۳۴ : تعامل جهانی با تابلوهای اعلانات
 • درس ۱۳۵ : نظرسنجی از بازدیدکنندگان
 • درس ۱۳۶ : سایت روز
 • درس ۱۳۷ : قرار دادن کارتون
 • درس ۱۳۸ : استفاده از طنزها و جوک ها
 • درس ۱۳۹ : استفاده از بازی ها
 • درس ۱۴۰ : خدمات یاد و رویدادهای خاص
 • درس ۱۴۱ : افزودن تصاویر به ستون مشاوره
 • درس ۱۴۲ : پول درآوردن به کمک فرصت های بازاریابی ویروسی

فصل پانزدهم :

 • درس ۱۴۳ : بازاریابی ویروسی براساس کالا و خدمات
 • درس ۱۴۴ : Blue Mountain
 • درس ۱۴۵ : کارت پستال های مجازی
 • درس ۱۴۶ : تشریح بازاریابی اجاره ای
 • درس ۱۴۷ : بازاریابی اجاره ای براساس انگیزه
 • درس ۱۴۸ : توضیحی بر بازاریابی اجاره ای
 • درس ۱۴۹ : ساخت سایت مطلوب جستجو
 • درس ۱۵۰ : تشریح موتور های جستجوگر
 • درس ۱۵۱ : انتخاب موتورهای جستجوگر مهم
 • درس ۱۵۲ : کلمات کلیدی
 • درس ۱۵۳ : رقبای خود را بشناسید
 • درس ۱۵۴ : استفاده از عناوین توضیحی

فصل شانزدهم :

 • درس ۱۵۵ : متن صفحه
 • درس ۱۵۶ : استفاده از موتورهای جستجو از دستور Alt
 • درس ۱۵۷ : هدایت موتورهای جستجوگر
 • درس ۱۵۸ : سایر تکنیک های طراحی
 • درس ۱۵۹ : فرایند ارائه
 • درس ۱۶۰ : دایرکتورها و موتورهای جستجوگر
 • درس ۱۶۱ : دقت در ارئه و کسب موقعیت بهتر
 • درس ۱۶۲ : درخواست های ثبت چندباره
 • درس ۱۶۳ : صفحات درگاهی
 • درس ۱۶۴ : Yahoo از نمایی نزدیکتر
 • درس ۱۶۵ : AltaVista از نمایی نزدیکتر

فصل هفدهم :

 • درس ۱۶۶ : استفاده کارآمد از خدمات و ابزارهای ارائه
 • درس ۱۶۷ : معرفی کارت تجارت الکترونیک
 • درس ۱۶۸ : نحوه ی ایجاد فایل امضا
 • درس ۱۶۹ : باید ها و نباید های فایل امضا
 • درس ۱۷۰ : ایجاد ارتباط
 • درس ۱۷۱ : پیام های ایمیل کارآمد
 • درس ۱۷۲ : اهمیت خط موضوع
 • درس ۱۷۳ : از روش BBC استفاده کنید
 • درس ۱۷۴ : نکاتی راجع به پاسخگویی مناسب
 • درس ۱۷۵ : HTML یا متن

فصل هجدهم :

 • درس ۱۷۶ : تشخیص استفاده از پیوست ها
 • درس ۱۷۷ : بازاریابی از طریق ایمیل با کسب اجازه
 • درس ۱۷۸ : پاسخگویی خودکار چیست؟
 • درس ۱۷۹ : انواع پاسخگوهای خودکار
 • درس ۱۸۰ : قابلیت های پاسخگویی خودکار
 • درس ۱۸۱ : بازاریابی موفق از طریق پاسخگویی خودکار
 • درس ۱۸۲ : ارتباط با مخاطبین هدف
 • درس ۱۸۳ : انواع لیست های پستی با دسترسی عام
 • درس ۱۸۴ : لیست های تبادل نظر پستی
 • درس ۱۸۵ : یافتن لیست پستی درست

فصل نوزدهم :

 • درس ۱۸۶ : اشتراک در لیست های پستی مورد نظر
 • درس ۱۸۷ : تشکیل پیام های کارآمد
 • درس ۱۸۸ : چرا لیست های پستی شخص موردنظر نیاز است؟
 • درس ۱۸۹ : مسائل حریم خصوصی
 • درس ۱۹۰ : لیست پستی خود را مدیریت کنیم
 • درس ۱۹۱ : ایجاد لیست های پستی با پایگاه داده ها
 • درس ۱۹۲ : نحوه ی تبلیغ پستی لیست اختصاصی
 • درس ۱۹۳ : ارتباط با لیست پستی
 • درس ۱۹۴ : شرکت های لیست پستی چگونه کار میکنند
 • درس ۱۹۵ : نحوه ی انتخاب یک شرکت لیست پستی برای کار

فصل بیستم :

 • درس ۱۹۶ : نحوه ی کار کردن با یک شرکت لیست پستی مستقیم
 • درس ۱۹۷ : هزینه های مربوط به بازاریابی لیست پستی مستقیم
 • درس ۱۹۸ : بازاریابی بهتر با لیست پستی مستقیم
 • درس ۱۹۹ : اهمیت لینک ها
 • درس ۲۰۰ : قدرت ماندگاری لیست ها
 • درس ۲۰۱ : لینک های خارج شونده
 • درس ۲۰۲ : ابزارهایی برای شناسایی لینک های رقیبان

فصل بیست و یکم :

 • درس ۲۰۳ : کسب موفقیت در جذب لینک های بالقوه
 • درس ۲۰۴ : نگهداری سابقه ی بازاریابی
 • درس ۲۰۵ : برنامه های شراکت برای افزایش ترافیک سایت
 • درس ۲۰۶ : نحوه ی ادامه کار با سایت شریک
 • درس ۲۰۷ : فواید ایجاد برنامه شراکت
 • درس ۲۰۸ : شروع به کار برنامه شراکت شخصی
 • درس ۲۰۹ : مثال از Amazon
 • درس ۲۱۰ : فرا شاخص چیست؟
 • درس ۲۱۱ : نحوه ی یافتن فراشاخص های مناسب
 • درس ۲۱۲ : قرارداد فراشاخص ها در لیست برای جلوی بهتر
 • درس ۲۱۳ : بردن جایزه و کسب افتخار
 • درس ۲۱۴ : چه چیزهایی Hot و چه چیزهایی Cool هستند؟

فصل بیست و دوم :

 • درس ۲۱۵ : ارسال جوایز برروی سایت وب
 • درس ۲۱۶ : میزبانی جشنواره ی جوایز شخصی
 • درس ۲۱۷ : کسب شهرت بیشتر با آگهی درون خطی
 • درس ۲۱۸ : ویژگی های آگهی درون خطی
 • درس ۲۱۹ : به کارگیری منابع بنر
 • درس ۲۲۰ : مکان، مکان، مکان
 • درس ۲۲۱ : ملاحظاتی هنگام خریداری بنر
 • درس ۲۲۲ : قابل دید بودن بنر
 • درس ۲۲۳ : صرفه جویی در هزینه های آگهی
 • درس ۲۲۴ : رهنمودهایی در مورد آگهی های طبقه بندی شده
 • درس ۲۲۵ : لینک های تجاری
 • درس ۲۲۶ : حمایت از فهرست پستی

فصل بیست و سوم :

 • درس ۲۲۷ : فواید تبلیغات رسانه ای نسبت به آگهی
 • درس ۲۲۸ : نشریه خبری چیست؟
 • درس ۲۲۹ : قالب نشریه خبری
 • درس ۲۳۰ : انتشار چه مطالبی مناسب و نامناسب است
 • درس ۲۳۱ : تهیه کیت های رسانه ای
 • درس ۲۳۲ : ایجاد دفتر رسانه های درون خطی
 • درس ۲۳۳ : مجله ی الکترونیکی چیست؟
 • درس ۲۳۴ : استفاده از مجلات به عنوان ابزار بازاریابی
 • درس ۲۳۵ : رهنمودهایی برای پخش آگهی
 • درس ۲۳۶ : ایجاد مجله ی الکترونیکی شخصی
 • درس ۲۳۷ : جایگزینی برای دایرکتورها و حلقه های وب
 • درس ۲۳۸ : راه اندازی حلقه های وب
 • درس ۲۳۹ : فواید حلقه های وب
 • درس ۲۴۰ : بی میلی موسسات تجاری برای شرکت در حلقه وب
 • درس ۲۴۱ : سایر فرصت های بازاریابی حلقه های وب
 • درس ۲۴۲ : مقایسه رسانه های قابل پخش و غیرقابل پخش
 • درس ۲۴۳ : استفاده از رسانه های عالی
 • درس ۲۴۴ : اهداف تبلیغ برون خطی
 • درس ۲۴۵ : تبلیغ
 • درس ۲۴۶ : بازدید کننده ی سایت شما چه کسی است؟
 • درس ۲۴۷ : استفاده از فایل های سابقه
 • درس ۲۴۸ : تحلیل فایل های سابقه
 • و….

 

درباره‌ی

همچنین ببینید

بررسی چند ماشین اصلاح از برند معروف وال

اغلب آقایان ترجیح می دهند که هنگام خرید ماشین اصلاح، کمی وقت بگذارند ولی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عطر و ادکلن ارشاکو