گام به گام با آموزش اکسل (قسمت پنجم-قالب بندی های عددی)

قالب بندی ویژه اعداد

 ۱-Currency  (مالی) $ : این قالب بندی ویژه فرمتهای مالی می باشد ویک نوع پول دلخواه را به نمایش می گذارد .( برای تغییر واحد مالی برروی سلول مورد نظر راست کلیک کرده گزینه Format cellsرا انتخاب کرده و سپس از زیر مجموعه Number گزینه   Currencyو از کادر Symbol واحد پول مورد نظر را انتخاب میکنیم ) .

       

۲- Percent  % : این کلید برای تبدیل اعداد به قالب درصدی می باشد .

 

مثال :                                          ۰٫۳      %        ۳۰%

                                                ۰٫۰۳      %          ۳%  

۳- و  (کاما)  : کلید کاما سه رقم ، سه رقم  از سمت راست عدد ، ارقام را جدا می کند .

۴-  Increase Decimal و Decrease Decimal: افزایش اعشار وکاهش اعشار در ارقام سلول .

درباره‌ی

همچنین ببینید

گام به گام با آموزش اکسل (قسمت ششم-ویرایش داده ها)

-ویرایش داده ها برای حذف یا ویرایش دادهها در سلول به چهار روش اقدام میکنیم …

عطر و ادکلن ارشاکو