آموزش درست کردن گل و پاپیون تزیینی با روبان

بسیاری از مردم وقتی حرف از تزیین به میان می آید، یاد روبان می افتند و این دو برایشان یک معنی را می دهد. از چیزهای تزیینی که با روبان درست می کنید، می توانید استفاده های مختلفی بکنید و آنها را به عنوان گل سر، برای روی کادو، خیاطی و مانند این ها به کار ببرید. این آموزش طولانی را دنبال کنید تا ساخت انواع گل و پاپیون تزیینی با روبان را یاد بگیرید.

انتخاب روبان

مرحله ۱

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
اول تصمیم بگیرید چه چیزی می خواهید درست کنید. این تصمیم گیری برای انتخاب رنگ و جنس روبان به شما کمک می کند. برای مثال اگر می خواهید روبان تزیین شده را برای روی لباسی که می دوزید استفاده کنید، باید رنگ و جنس روبانی که انتخاب می کنید با لباس هماهنگ باشد.

مرحله ۲

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
کیفیت روبان را هم درنظر بگیرید. جنس استاندارد برای روبان ساتن است، اما کار با آن -به دلیل لیز بودن- ممکن است برای افراد مبتدی سخت باشد. برای شروع، استفاده از یک روبان ابریشمی یا نخی محکم و کلفت می تواند آسان تر باشد. روبان های مخمل، رکس، کتان، حریر، ورجنز و … هم مناسب هستند و روبان هایی که لبه های آن سیم دارد برای شکل دادن نهایی به روبان-به ویژه برای درست کردن دسته گل و برای روی کادو- بسیار عالی است.
اگر می توانید روبان را سفت گره بزنید، برای کارتان مناسب است.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
بعضی از روبان ها خیلی سفت هستند و نمی توانید بدون وسایل کمکی مانند دوخت یا سیم به آنها شکل دهید.

مرحله ۳

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
توصیه می شود که انواع مختلف روبان با عرض ها و جنس های مختلف را امتحان کنید، تا آن روبانی که دنبالش هستید را پیدا کنید.
به خاطر داشته باشید که هر چه گل یا پایپون بزرگتری بخواهید درست کنید، به طول بیشتری از روبان نیاز دارید.

درست کردن پاپیون (با هر نوع روبان)

مرحله ۴

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
مقداری از طول روبان را ببرید. همانطور که در بالا توضیح داده شد، مطمئن شوید که طول بریده شده برای کار شما کافی است. همیشه بیشتر از مقدار مورد نیاز روبان ببرید تا از مقدار اضافی آن، برای درست کردن دنباله های بلند استفاده کنید.

مرحله ۵

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
روبان را روی یک سطح صاف قرار دهید.

مرحله ۶

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
هر دو قسمت انتهایی روبان را به وسط آن بیاورد و آنها را روی هم قرار دهید تا دو حلقه و دو دنباله درست شود. اگر حلقه درست نشده، به آن شکل دهید.

مرحله ۷

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
دقت کنید که حلقه ها و دنباله ها هم طول و هم اندازه باشند و دو طرف کاملاً قرینه باشد.

مرحله ۸

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حلقه سمت چپ را روی حلقه سمت راست تا کنید. سپس این قسمت را به پشت ببرید و از مرکز حلقه خارج کنید.

مرحله ۹

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
هر دو طرف را بکشید تا از وسط محکم شود.

مرحله ۱۰

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
دوباره هر دو طرف را تنظیم کنید تا متقارن باشند. قسمت “شکل دادن به دنباله ها” که در زیر آمده است را نگاه کنید. پاپیون ساده شما آماده است.

روبان ابریشمی کلفت برای روی جعبه کادو
این پاپیون برای استفاده روی جعبه کادو مناسب است.

مرحله ۱۱

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
جعبه کادو -با اندازه متوسط- را بیاورید. روبان دور جعبه پیچیده خواهد شد.

مرحله ۱۲

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
۲ متر از روبان ابریشمی تان ببرید. همچنین یک چسب تفنگی و مقداری نوار دوطرفه آماده کنید.

مرحله ۱۳

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
روبان را دور جعبه بپیچید. کمی چسب به جعبه و به روبان بزنید تا به هم بچسبند اما دنباله روبان را دور نگه دارید. (در ادامه کار، باید با دنباله روبان حلقه درست کنید.)

مرحله ۱۴

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
با روبان یک حلقه درست کنید و آن را به وسط کار-جایی که دو طرف روبان به هم چسبیده بودند- بیاورید و چسب بزنید.

مرحله ۱۵

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حلقه را از طول آن چین بدهید و تا کنید و یک حلقه دیگر درست کنید و آن را با چسب در جای خود محکم کنید.

مرحله ۱۶

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
یک حلقه دیگر به همین روش درست کنید.

مرحله ۱۷

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
با طرف دیگر روبان هم به همین روش سه حلقه درست کنید و آنها را به وسط جعبه بیاورید و چسب بزنید.

مرحله ۱۸

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
دنباله نوار را مانند شکل برش های کوچکی بزنید تا کار درست کردن دنباله های بلند پاپیون را هم به پایان برسانید.

مرحله ۱۹

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
از همان روبان، یک تکه کوچک ببرید و به زیر آن و بالاو پایین مرکز روبان (جایی که حلقه ها به هم می رسند) چسب بزنید و آن تکه را روی این محل بچسبانید.

پاپیون پیچیده شده با سیم
از این پاپیون می توانید برای بسته بندی هدیه، به عنوان گل سر و برای تزیینات جشن استفاده کنید.

مرحله ۲۰

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
همان طور که در بالا توضیح داده شد، تکه ای روبان را ببرید.

مرحله ۲۱

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
نوار را روی یک سطح صاف قرار دهید.

مرحله ۲۲

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
دو طرف روبان را به وسط آن بیاورید و آن ها را روی هم قرار دهید و با این کار دو حلقه درست کنید که دنباله هم داشته باشند.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
روبان را از وسط آن محکم نگه دارید.

مرحله ۲۳

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
یک قطعه سیم نازک را محکم وسط پاپیون بپیچید.

مرحله ۲۴

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
یک تکه روبان یا چسب را روی سیم قرار دهید تا معلوم نباشد. می توانید از روبانی با همان رنگ یا یک رنگ هماهنگ استفاده کنید. این قسمت را بدوزید یا بچسبانید.

مرحله ۲۵

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حلقه ها و دنباله های درست شده را تنظیم کنید تا متقارن باشند. قسمت “شکل دادن به دنباله ها” که در زیر آمده است را نگاه کنید.

پاپیون دو حلقه
پاپیون های دو حلقه بسیار جذاب و زیبا هستند. می توانید از آن برای بستن موها، بسته بندی کادو و تزیین استفاده کنید. این پاپیون ها را هم می توان با روبان یک تکه درست کرد.

مرحله ۲۶

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
مقداری از روبان را با طول بسیار زیاد ببرید. برای درست کردن حلقه ها روبان زیادی استفاده خواهد شد. روبان را روی یک سطح صاف قرار دهید.

مرحله ۲۷

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
روبان را تا کنید تا اولین سری از حلقه ها را درست کنید. سپس سری دوم از حلقه ها را با تا کردن روبان، زیر سری اول درست کنید. حلقه ها را با انگشت در جای خود نگه دارید یا اگر تازه کار هستید از یک دوست کمک بخواهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حتی می توانید پاپیون های چند لایه درست کنید اما توصیه می کنیم برای شروع، پاپیون دوحلقه درست کنید تا روش کار را یاد بگیرید.

مرحله ۲۸

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
با یک سیم نازک وسط آن را ببندید یا اینکه وسط آن را کوک بزنید. اگر می خواهید از سیم استفاده کنید، آن را چند دور بپیچانید. اگر می خواهید آن را کوک بزنید، چند دور نخ را دور آن بپیچانید، سپس آن را کوک بزنید یا اینکه اول کوک بزنید سپس نخ را گره بزنید.

مرحله ۲۹

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
یک روبان از همان رنگ را برای روی سیم یا دوخت استفاده کنید. این کار، قسمت میانی را می پوشاند و به نظر می رسد که پاپیون با یک تکه روبان درست شده است. این تکه روبان را هم با چسب یا دوخت در جای خود ثابت نگه کنید.

مرحله ۳۰

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
تمام شد! پاپیون آماده است تا آن را برای مو یا لباس خود یا برای کارهای هنری و یا روی بسته بندی کادو استفاده کنید.

گل روبانی
این گل روبانی مثل یک گل بزرگ شکوفا شده به نظر می رسد. می توان از آن برای تزیین، بسته بندی کادو یا به عنوان وسایل تزیینی استفاده کرد.

مرحله ۳۱

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
۱۱۵ سانتی متر از روبان را ببرید.

مرحله ۳۲

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
یک حلقه ۲.۵ سانتی متری از ۲۰ سانتی متر انتهایی روبان درست کنید و آن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید تا در جای خود ثابت بماند.

مرحله ۳۳

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
با انتهای آزاد روبان یک حلقه ۲.۵ سانتی متری دیگر در سمت چپ حلقه قبلی درست کنید و آن را هم با انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.

مرحله ۳۴

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حالا همین حلقه ها را در سمت راست درست کنید.

مرحله ۳۵

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
کار درست کردن حلقه ها را به همین صورت ادامه دهید و هر دفعه دو حلقه در هر طرف ایجاد کنید تا تعداد حلقه ها به ۳ تا ۵ جفت در هر طرف برسد.

مرحله ۳۶

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
گل را محکم نگه دارید و یک سیم نازک را محکم دور مرکز آن ببندید و سیم اضافی را بچینید.

مرحله ۳۷

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
برای پوشاندن سیم یک تکه روبان را روی آن قرار دهید و با چسب یا دوخت آن را در جای خود محکم کنید.

مرحله ۳۸

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
حلقه ها را از هم باز کنید آن ها را طوری تنظیم کنید که کار به شکل گل در بیاید.

مرحله ۳۹

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
انتهای روبان را برای جلوگیری از ریش ریش شدن، قیچی کنید. البته قبل از اینکار تنظیمات لازم را انجام دهید و بررسی کنید که طول دنباله ها مساوی باشد.

شکل دادن به دنباله های روبان
به جز حلقه ها، درست کردن دنباله های روبان هم مهم است و باید این قسمت را شسته و رفته در بیاوریم.

مرحله ۴۰

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
اطمینان حاصل کنید که در هنگام درست کردن پاپیون، دنباله های آن به اندازه کافی بلند است. اگر کمی بلند باشند می توانید آنها را کوتاه کنید اما اگر کوتاه باشد و بخواهید آنها را کمی بلند تر کنید، ممکن است حلقه ها خراب شوند.

مرحله ۴۱

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
دنباله ها را ببرید. این کار از ریش ریش شدن روبان جلوگیری می کند و کار نهایی تر و تمیزتر به نظر می رسد. از یک قیچی مناسب برای بریدن پارچه استفاده کنید. دنباله ها را می توانید به دو روش متمایز قیچی کنید:

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
مورب
به سادگی دنباله های روبان را در امتداد قطر آن برش بزنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم
V شکل
یک نقطه در وسط انتهای روبان را انتخاب کنید و به صورت مورب از سمت چپ تا این نقطه و سپس از سمت راست تا این نقطه را برش بزنید و با دقت قطعه برش داده شده را از روبان جدا کنید.

نکات و هشدارها

  • اگر می خواهید از چسب استفاده کنید، آن را روی یک ناحیه کوچک از روبان تست کنید و اجازه دهید خشک شود. اگر چسب خشک شده روی روبان معلوم بود، باید آن را بپوشانید یا از یک نوع چسب دیگر استفاده کنید.
  • برای این که طول مورد نیاز روبان را تخمین بزنید، می توانید ابتدا آن را دور جعبه ببندید و سپس پاپیون درست کنید. به این صورت که پاپیون را دور یک جعبه یا هدیه با سایز متوسط، شل ببندید، سپس برای هر طرف، ۶۰ سانتی متر اضافی برای درست کردن پاپیون در نظر بگیرید.

تا حالا با روبان پاپیون و گل درست کردید؟ این آموزش چقدر بهتون کمک میکنه؟

=========================

درباره‌ی

همچنین ببینید

آموزش ساخت آباژور در کمترین زمان

  آیا عاشق آباژورهای با پایه مرمر هستید اما به نظرتان گران می‌رسد؟ در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عطر و ادکلن ارشاکو