آموزش پیشگیری و درمان بعضی بیماریها با ورزش (قسمت اول – گردن)

  • وضعیت گردن

در یک بدن طبیعی که از راستای مطلوبی برخوردار باشد، چنانچه از دید پهلو فرد را مورد مشاهده قراردهیم، باید سر به حالت متعادل و در امتداد تنه برروی گردن قرارداشته باشد . در وضعیت سر به سمت جلو گردن به سمت جلو رفته و چانه فرد به بیرون (به سمت جلو) زده می شود و قوس گردن فرد بیشتر می شود. این حالت بیشتر در افراد نزدیک بین دیده می شود. استفاده از عادات غلط در هنگام نشستن ،‌راه رفتن و خوابیدن مانند استفاده از بالش با ارتفاع زیاد که در بین مردم ما متداول است از علل ایجاد این عارضه به شمار می روند. حذف این عادات غلط فرد از طریق آموزش قراردادن درست سر برروی تنه به طوری که چانه هم سطح با افق باشد، مهمترین ملاحظه درمانی به شمار می رود.

  • تمرینات اصلاحی و درمانی

برای اصلاح، پیشگیری و درمان این عارضه تمریناتی را ارائه می کنیم.

  1. در حالت ایستاده یک جسم سبک (مانند کتاب) را برروی سر خود بگذارید و تلاش کنید کتاب از روس سر شما نیافتد و در این حالت مسافتی را راه بروید و به تناوب تمرین را تکرار کنید.
  2. پشت به دیوار بایستید . پا را به فاصله ۱۰-۸ سانتیمتری دیوار قراردهید و در حالی که چانه را به سمت پایین به طرف سینه خود می برید با پشت سر به دیوار فشار دهید و حرکت را ۶ ثانیه حفظ کنید. بعد از استراحت حرکت را ۱۰ مرتبه در دو نوبت تکرار کنید.
  3. دستها را در پشت گردن قراردهید و در حالیکه دستهای شما مقاومت می کنند، سر را به سمت عقب فشار دهید . به عبارت ساده تر تلاش کنید سر را به سمت عقب فشار دهید و با دستهای خود جلوی حرکت سر را بگیرید . انقباض را ۶ ثانیه حفظ و تمرین را ۱۰ مرتبه در دو نوبت تکرار کنید.
  4. از فرد دیگری بخواهید تا در حالی که در مقابل شما (روبرو) ایستاده است،‌دستها را برروی سرشما قراردهد و سر شما را به آرامی با دو دست به سمت پایین فشار دهید و شما در مقابل سر خود را به بالا فشار داده و نگذارید که فرد کمکی سرشما را به پایین خم کند. حرکت را ۶ ثانیه نگهدارید و ۱۰ مرتبه در دو نوبت تکرار نمایید.
  5. به حالت طاقباز (رو به سقف) بخوابید و در حالی که سر و پاهای شما برروی زمین هستند، برروی سر بلند شوید (حالتی مانند پل رفتن در ورزش کشتی) کل تمرینات باید د ردو نوبت صبح بعد از خواب و شب قبل از خواب انجام و هر تمرین را ۱۰ بار در هر نوبت انجام دهید. این تمرینات دردرازمدت اثرات خوبی را نشان خواهندداد.

درباره‌ی

همچنین ببینید

آموزش انتخاب موسیقی مناسب برای ورزش کردن

شما هنگام ورزش به موسیقی گوش می کنید؟ آیا می دانید که گوش کردن به …

عطر و ادکلن ارشاکو